logotyp

Archiv soutěží

 

Ředitelka Střediska pro volný čas dětí a mládeže ve Všenorech

vyhlašuje

 

Výtvarně literární a filmovou soutěž

pro mateřské a základní školy

Téma letošního roku: Zahrada

 

Zahrada je ustáleným obrazem hned pro několik zajímavých a důležitých skutečností. Pan Jiří Trnka ji ve svém díle prezentoval jako tajemný svět. A tajemství vzbuzuje nejen otázky, ale také chuť překonat plot, zeď nebo branku a strach… a do zahrady proniknout. Kdo z nás neměl v mládí tajemnou zahradu, tajemství, které nás provází po celý život?

 

Vyzýváme kolegy a kolegyně ve školách, „domečcích“ a školních družinách, pojďte s dětmi pátrat po jejich tajemství. A protože je zahrada trnkovské téma, můžete se jej zhostit nejen slovem a obrazem, ale také filmem. Níže v propozicích naleznete zadání. Předejte jej do škol, do družin a pojďte s dětmi tvořit tajemné světy. Uvidíme, kolik se jich vynoří. Soutěž je uzavřena setkáním tvůrců, poroty s hudebním programem a kvalitním občerstvením. Tvůrce s mimořádnou fantazií a schopností sdělovat slovem a obrazem něco, co nosí uvnitř svého srdce, oceníme i věcnými dary, které mu pomohou rozvíjet výtvarnou a pisatelskou tvořivost.

Těšíme se na Vaše soutěžní práce! Za SVČ

Hana Brožová, ředitelka

Lenka Hanková, zástupkyně ředitelky

 

Zadání soutěže a propozice

 

  1. Kategorie předškolní věk (děti narozené v letech 2014 a později)

 

Téma:

Provedu Vás naší zahradou

 

Mateřská škola je ideální prostor pro soutěž na téma zahrady. Náš nápad, který můžete vzít za svůj ,a nebo udělat něco zcela jiného, je následující:

Seznamte nás se školní zahradou tak, jak je (zdokumentujte výchozí stav), a pak v ní udělejte nějaké změny. Zahrada totiž vyžaduje péči milujícího zahradníka, aby nezplaněla. Změny zdokumentujte filmem, obrazem či komiksem a zašlete nám je zdokumentované s krátkým komentářem dětí a paní učitelky či pana učitele. Komentář může být také film… A nafilmovat můžete i sám proces proměny, děti přetvářející svou zahradu.

Způsob zpracování:

  • Soubor obrázků a kreseb zachycujících proměnu zahrady nebo jiný „příběh zahrady“
  • Soubor fotografií, obrázků a filmů či filmových dokumentů z proměny zahrady nebo z jiného příběhu zahrady, který vymyslíte

 

Doporučení: Dokument zpracovávejte průběžně, zachytíte více a můžete si pak vybírat, co zaslat, a co nikoliv. Vybrané práce zašlete na adresu SVČ Všenory a nebo na e-mail do 30. 4. 2020 (rozhoduje datum převzetí doručovatelem). Oceníme zejména skupinové práce.

 

  1. Kategorie, mladší školní věk (žáci s rokem narození 2007–2013)

 

Téma:

Zahrada snů

 

Představte nám zahradu jako prostor, zahradu jako příběh místa, kam rádi chodíte, a nebo takového místa, které vás láká, kde jste dosud nebyli… Co by tam asi všechno mohlo být? Pokuste se tyto pocity výtvarně či jinak umělecky ztvárnit. Nebráníme se ani kombinaci obrazu a slova. Můžete pracovat ve skupině, ale pozor, Pan Trnka zahradu pro své „kluky“ nadesignoval tak, že se tam více než pět z nich nedostalo. Vaše skupinka ať je prosím maximálně pětičlenná.

 

Způsob zpracování:

  • Plakát („poster“), obraz či krátké vypravování doplněné obrázky nebo fotkami.
  • Krátké filmy (animované nebo „hrané“) natočené a tabletu či chytrém telefonu na téma tajemná zahrada, tajemný prostor, a nebo jen - tajemství

Doporučení: Uvědoměním si svých tajemství a utajených přání a tužeb kultivují děti svou osobnost a učí se, jaké jsou. Budeme rádi za upřímná sdělení. Hodnotit budeme vedle techniky zpracování také nápad. A hlavně v naší soutěži se neprohrává! Tak to zkuste, třeba se o sobě a nebo o dětech a děti o svých spolužácích dozvíte víc.

 

Prosíme kolegy učitele nebo rodiče; veďte děti nejen k jasnosti, návaznosti a souvislosti sdělení, ale také k jeho grafické preciznosti (odpovídající věku), technické a gramatické správnosti. Výtvory zašlete do SVČ Všenory do konce dubna 2020.

  1. Kategorie starší školní věk (žáci sekundárního stupně škol maximálně patnáctiletí)

Téma: 

Natoč to! S mladším kamarádem, bráchou či sestrou…

 

Děti na druhém stupni základní školy mají nejen svá tajemství a mají co říci. Začínají se kolem nich také poprvé v životě objevovat menší děti, rodinní příslušníci a nebo mladší kamarádi ve škole, v ulici kde bydlí… Děti tohoto věku samozřejmě přirozeně preferují kontakt s vrstevníky. Ale i já si vzpomínám, jak jsem prováděl svého o pět let mladšího bratrance zahradami, hlavně u sousedů a u dědečka, hlavně hodně zarostlými, nejlépe obehnanými vysokou zdí. Zkrátka, vezměte někoho mladšího a ukažte mu krásná a tajůplná místa v okolí. Vím, ubývá jich, inženýrská infrastruktura nakonec pochovala i Trnkovu zahrádku. Ale domníváme se, že nějaké takové místo se silnou magií a příběhem máte. Ukažte to mladšímu a pošlete nám o tom fotopříběh nebo krátký film.

 

Způsob zpracování: komentovaný soubor fotografií dokumentujících společnou cestu a její cíl: pro tebe důležité, tajemné nebo jinak zajímavé místo. Fotografie by měly být okomentovány formou popisu či úvahy; může to ale být také vypravování o společném hledání a nalézání tajemství. Troufnete si někdo na tex v řeči vázané (básni)? Pošlete dílo emailem (svcvsenory@email.cz); oceníme a vystavíme rádi i originální texty s obrazovou přílohou zaslané poštou!

Doporučení: zdokumentujte a pošlete nám to, co není pro vás běžné: naučit něco mladšího kamaráda či rodinného příslušníka. Myslíme si, že se vám to bude nakonec moc líbit a o mladších kamarádech či rodinných příslušnících získáte bohatší a preciznější mínění.

Porota zhodnotí jasnost vyjádření a plynulost argumentace či vyprávění. Přihlédneme k vyváženosti a hloubce úvahy a k autorské odvaze. Originalitou tedy nešetřete!

 

Adresa odesílání je pro všechny kategorie:

Středisko volného času; K. Majera 371, 25231 Všenory

nebo na e-mail: svcvsenory@email.cz (Lenka Hanková)

nejpozději do 30. 4. 2020; rozhoduje datum odeslání

Na obálku / do předmětu e-mailu uveďte „SOUTĚŽ 2019/2020“.Pokud chcete něco vyhrát, sdělte nám též Váš kontakt telefonický nebo e-mailový.

Výsledky budou vyhlášeny prostřednictvím webu SVČ do 1. 6. 2020. Ocenění budou osobně pozváni na slavnostní vyhlášení s hudebním vystoupením, kde obdrží věcné ceny: potřeby na kreslení, malování či modelování, starší děti kvalitní knihu.

Porota je složena z odborníků na výtvarné umění a literaturu a z pedagogických pracovníků, předsedkyní odborné poroty bude starostka obce Všenory.

Veškerá díla budou prezentována na závěrečné přehlídce SVČ Všenory v červnu 2020.


Porota si vyhrazuje právo neudělit ceny v některé z kategorií.

Výsledky soutěže

 

V září 2016 oslaví milovníci české poezie 115. výročí narození Jaroslava Seiferta. Když mluvíte s Francouzi či Američany o naší vlasti, vedle fotbalistů či hokejistů vyjmenují z našich rodáků právě spisovatele. Na prvním místě samozřejmě Václava Havla, který má letos výročí osmdesáté. Nicméně naše soutěž má připomenout jediného domácího laureáta Nobelovy ceny za literaturu, básníka, který od dokonalé formy a rychlého pera přešel v průběhu života až k složitě stavěnému verši ve zpěvném, ale nepravidelném rytmu, k čistému výrazu poezie ze základů úplně obyčejné české syntaxe a prosté slovní zásoby. Právě těmito nástroji ukoval monument, který Nobelovu komisi přesvědčil, že básník, který si nezadal s žádným režimem, si ocenění zaslouží.

V lednu tomu bylo třicet let od Seifertova odchodu do básnického nebe. Popřejme mu tam hodně světla a inspirace a podívejme se, jaké má následovníky.

Naši soutěž jsme rozdělili jako každoročně do tří kategorií – předškolní, mladší školní a starší školní věk. Předškolní děti jsme požádali, aby ztvárnili maminku. Měli jsme při tom na mysli maminku Jaroslava Seiferta s určitou velkou mírou něhy a intimity. Maminek se v soutěži sešlo mnoho. Porota ocenila tři následující výtvory zvláštní cenou.

Děti, žáci prvního stupně základní školy měli za úkol vytvořit na motivy Seifertových krás světa portrét či pozvánku k sobě do kraje. Na očekávanou poezii příliš nedošlo, ale je třeba ocenit dvě dílka.  

„Destinační plakáty musí zaujmout kombinací barvy, tvaru, kompozice a obsahu, ale ze zaslaného jsme nabyli dojmu, že převážil obsah nad formou. To je určitě skvělé ve škole, ale nikoliv v oblasti propagace a komunikace, proto nelze udělit cenu s odměnou, ale jen vyzdvihnout nejlepší,“ shrnul výsledky kategorie prostřední Petr Koubek, koncepční pracovník Národního ústavu pro vzdělávání a lektor SVČ Všenory.

V kategorii starších žáků šlo jako každoročně o hledání možnosti propojení obrazu a slova. Zde nacházíme nejlepší výsledky v soutěži a po právu lze výrazně ocenit hned několik děl. Jak k tomu říká členka poroty a didaktička českého jazyka a literatury Národního ústavu pro vzdělávání Jitka Altmanová, „v zaslaných pracích se již projevuje velká individualita tvůrců a značná sečtělost i literární cítění, což zejména v naší pragmatické přítomnosti je nutno ocenit. Vedle toho nechci, aby se zapomnělo, že bez péče učitelů a rodičů a podnětného prostředí, jež píšící a kreslící děti v některých školách mají, bychom se tak kvalitních a osobitých prací pravděpodobně nedočkali.“

 

Seznam laureátů letošní výtvarné a literární soutěže

Kategorie předškolní věk 

Cena: Laura Štěpánková, Mateřská škola s internátní péčí, Praha 2

Cena: Nora Scharingerová, MŠ 4 Pastelky, Praha 4

Cena: Zuzana Žalská, Mateřská škola u Krtečka, Praha 5 - Motol

 

Kategorie, mladší školní věk

Zvláštní cena: V. třída ZŠ a MŠ Všenory

Zvláštní cena: Ondřej Gürlich, Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a rozšířenou výukou tělesné výchovy, Filosofská 3, Praha 4

 

Kategorie starší školní věk

1. cena: Adam Provazník, ZŠ Filosofská – Praha 4

1. cena: Yerzhykevych Yelyzaveta, ZŠ Filosofská – Praha 4

3. cena: Babeta Sklenaříková, Základní škola a mateřská škola Petra Strozziho, Praha 8

Zvláštní cena: Karolína Šrůtová, Základní škola a mateřská škola Petra Strozziho, Praha 8

 

Ukázky tvorby:

 

 

Člověk proti beznaději

Adam Provazník (15 let)

 

Vítr z hor unáší myšlenky až na konec dne,

ztrácí své síly na něco, co nevykvete.

Až v noci ulehne k spánku

a probudí se pozdě k ránu

 

Je to snad sen?

Však před ním stojí ten,

jenž byl z myšlenek upředen.

Jeho moc roste

i své okolí hubí

 

Co myslíte, pane Seiferte,

uvidíme kvítí?


Pohádková krajina…

Yerzhykevych Yelizaveta (15 let)

 

Jdu po trávě pokryté ranní rosou

každá krůpěj jako diamant.

Pustíš mě do říše svých kouzel?

Zafouká vítr a rozvlní vlasy bříz.

Květiny všech barev ukazují svůj půvab.

Dáš mi rozumět svým slovům?

V tichém lese šumí listí…

I ptáci se přidávají, celý orchestr –

umíš zpívat tu píseň?

Červánky rozptylují myšlenky,

noc zakrývá oblohu svým závojem.

 

Už znám to tajemství…

Je snad na zemi něco mocnějšího?

Soutěž: Jaroslav Seifert - Všecky krásy světa


Zadání soutěže a propozice

Kategorie předškolní věk (děti narozené v letech 2009 a později);

Téma: maminka

Způsob zpracování: kresba, malba, obrázkový komix či storyboard

Doporučení: Děti, zkuste nám představit svou maminku tak, jak ji znáte jen vy! Oceníme zejména, pokud kresba, malba nebo komix zachytí příběh, který ukáže maminku jako jedinečnou osobu. Je maminka kamarádka? Pomáhá? Chytrá? Jaká je opravdu?

Díla, samostatné obrázky nebo komix v rozsahu alespoň 5 dílčích obrázků zašlete na naši adresu do 1. 3. 2016. Oceníme také skupinové práce.

Kategorie, mladší školní věk (žáci s rokem narození 2004–2008);

Téma: krásná rodná zem

Způsob zpracování: plakát na téma „krásná je má rodná zem“ nemá připomenout Jaroslava Seiferta, ale pozvat někoho do kraje, kde žijete nebo tam, kde to máte rádi. Vytvořte plakát, který ukáže, proč by měli lidé přijet a co by neměli minout.

Doporučení:

Krásná jako kvítka na modranském džbánku

je ta země, která vlastí je ti,

krásná jako kvítka na modranském džbánku,

sladká jako střída dalamánku,

do nějž nůž jsi vložil k rukojeti.

Hodnotíme jak obsah a pochopení toho, jak má vypadat reklamní plakát, tak jeho „řemeslné“ zpracování. Dílko zašlete na naši adresu (níže) do 1. března 2015.

Kategorie starší školní věk (žáci sekundárních škol maximálně osmnáctiletí);

Téma: píšu (a maluju) jedna báseň

Způsob zpracování: jedinečná povídka, báseň v próze, čistokrevná báseň doprovozená ilustracemi; rozsah textu max. 1800 znaků včetně mezer. Texty ozdobené ilustracemi zašlete v rukopise (na počítači!), vytištěné nebo v elektronické formě.

Doporučení: opravdová literatura není vždy tvořena geniálními nápady, ale nápad může mít i někdo, kdo se za spisovatele (zatím) nepovažuje. Zkuste to!

První verš ozval se potichu,

                                             pak druhý

pokračoval v jeho písni

a třetí a čtvrtý

spjaty elegantní sponou

jiskrného rýmu.

Byla to píseň pro tebe, má milá

a byla krásnější než šňůra perel…

Uzávěrka soutěže je v tomto školním roce 1. 3. 2016.

Adresa odesílání je pro všechny kategorie:

Středisko volného času; K. Majera 371, 25231 Všenory

nebo na e-mail: svcvsenory@email.cz (Mgr. Věra Koubková Novotná)

nejpozději do 1. 3. 2016; rozhoduje datum odeslání

Na obálku / do předmětu e-mailu uveďte „SOUTĚŽ 2015/2016“.

 

Pokud chcete něco vyhrát, sdělte nám též Váš kontakt telefonický nebo e-mailový.

Výsledky budou vyhlášeny prostřednictvím webu SVČ do 1. 4. 2016. Ocenění budou osobně pozváni na slavnostní vyhlášení s hudebním vystoupením, kde obdrží věcné ceny: menší děti a dětské kolektivy vybrané k ocenění obdrží potřeby na kreslení či malování. Starší autoři nejlepších návodů dokumentů o hrdinství obdrží knihu z právě vydaných básnických spisů našeho největšího básníka.

Porota je složena z odborníků na výtvarné umění a literaturu a z pedagogických pracovníků, předsedou odborné poroty bude starosta obce Všenory.

Porota si vyhrazuje právo neudělit ceny v některé z kategorií.

Hrdinství - výtvarná, fotografická a literární soutěž pro mateřské a základní školyŘeditelka Střediska pro volný čas dětí a mládeže ve Všenorech

vyhlašuje

 

Výtvarnou, fotografickou a literární soutěž

pro mateřské a základní školy

Téma letošního roku: Hrdinství

Soutěž je určena dětem a žákům pražských a středočeských mateřských a základních škol. Děti jsou rozděleny do kategorií podle věku. Soutěž chce podpořit nápaditou práci učitelů, učitelek a dětí v přírodě a prodloužit pobyt dětí venku i v podzimních měsících. Zároveň chceme podpořit obecnou tvořivost a tvorbu na aktuální témata.

Těšíme se na Vaše soutěžní práce!

 

Za SVČ

Hana Brožová, ředitelka

Věra Koubková Novotná, zástupkyně ředitelky


Zadání soutěže a propozice

Kategorie předškolní věk (děti narozené v letech 2008 a později);

Téma: můj oblíbený hrdina

Způsob zpracování: kresba, malba, obrázkový komix či storyboard

Doporučení: Děti, znázorněte, čím Vás oslovil Váš oblíbený hrdina. Víte, kdo je hrdinou? Povídejte si o hrdinech s paní učitelkou či s panem učitelem. A pak namalujte či nakreslete svého hrdinu, jak ho vidíte vy! Samostatné obrázky nebo komix v rozsahu alespoň 5 dílčích obrázků zašlete na naši adresu do 1. 3. 2015. Oceníme také skupinové práce.

Kategorie, mladší školní věk (žáci s rokem narození 2003–2007);

Téma: jak se stát hrdinou

Způsob zpracování: plakát na téma „můj vzorný hrdina“ nebo popis, jak se stát hrdinou

Doporučení: přečtěte si znovu váš oblíbený pohádkový příběh nebo příběh ze skutečnosti (třeba o malíři, sportovci, hudebníkovi…) a z textu vypište alespoň 3 různé skutky, kvůli nimž považujete právě tohoto Vámi vybraného hrdinu za vzor a za člověka, kterého byste chtěli v životě následovat. Tyto vybrané momenty poté shrňte do krátkého „návodu, jak se stát hrdinou“. Třeba právě váš „návod“ pomůže Vám nebo vašim kamarádům!  

Hezky graficky zpracovaný návod (nejlépe jako plakát „vzorný hrdina“) a také tři vypsané hrdinné skutky zašlete na naši adresu (níže) do 1. března 2015.

Kategorie starší školní věk (žáci sekundárních škol maximálně osmnáctiletí);

Téma: hrdinství všedního dne

Způsob zpracování: dokument, hrdina všedního dne

Doporučení: milí mladí přátelé, rok 2014 byl rokem, kdy jsme si připomněli řadu významných, a často patetických, výročí událostí, kdy hrdinové, státníci nebo představitelé branných sil měnili dějiny. Nás ale zajímá, jak se ve stínu či ve světle těchto velkých dějů žilo běžným lidem. Protože když se vrátíme do let 1914, 1939, 1944 nebo 1989, byli to právě tito část neznámí svědkové, kdo ve skutečnosti museli projevit hrdinství, zcela změnit svůj život a jít s nasazením zdraví činit neviditelné, ale významné hrdinské skutky.

Najděte pro nás jeden takový osud: obyčejného člověk z pomníku hrdinů nebo ze vzpomínek vašich rodičů, blízkých a učitelů. Napište nám o něm pár řádek, popř. dokument doplňte fotografiemi, novinovými ústřižky a další dokumentací legálně dostupnou na internetu. Zadání je obtížné, proto je uzávěrka letos posunuta na 1. 3. 2015. Přejeme úspěšné pátrání. Oceníme všechny zaslané autentické dokumenty o „běžných lidech-hrdinech“ s Vaším originálním autorským komentářem či úvahou!

Rozsah textu max. 2000 znaků včetně mezer. Texty, fotografie a další dokumenty zašlete v rukopise (na počítači!), vytištěné nebo v elektronické formě.

Adresa odesílání je pro všechny kategorie:

Středisko volného času; K. Majera 371, 25231 Všenory

nebo na e-mail: hobiksvc@seznam.cz (Mgr. Věra Koubková Novotná)

nejpozději do 1. 3. 2015; rozhoduje datum odeslání

Na obálku / do předmětu e-mailu uveďte „SOUTĚŽ 2014/2015“.

 

Pokud chcete něco vyhrát, sdělte nám též Váš kontakt telefonický nebo e-mailový.

Výsledky budou vyhlášeny prostřednictvím webu SVČ do 1. 4. 2015. Ocenění budou osobně pozváni na slavnostní vyhlášení s hudebním vystoupením, kde obdrží věcné ceny: menší děti a dětské kolektivy vybrané k ocenění obdrží potřeby na kreslení či malování. Starší autoři nejlepších návodů dokumentů o hrdinství obdrží beletrii od nejlepších soudobých spisovatelů o všedních i nevšedních hrdinech dvacátého století.

Porota je složena z odborníků na výtvarné umění a literaturu a z pedagogických pracovníků, předsedou odborné poroty bude starosta obce Všenory.

Porota si vyhrazuje právo neudělit ceny v některé z kategorií.

Facebook

obrázek

Evropská podpora

obrázek

KAZ

Portál pro rodiče

Akademie pro seniory

Kroužky SVČ Všenory

Středisko volného času ve Všenorech nabízí širokou nabídku kurzů a kroužků pro děti, mládež i pro dospělé. Středisko volného času nabízí širokou paletu příležitostí pro aktivní odpočinek a rozvíjení nadání a talentu Vašich dětí!

KROUŽKY SVČ Všenory

obrázek
Keramika Všenory
Lektorka Hana Hrušková

keramická dílna ZŠ Všenory
PARTNERSKÉ ODKAZY:
www.vsenory.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
Kalendář akcí
Výběr kurzů

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek & webdesign