jméno:
heslo:

Soutěže

Jednotlivé zájmové aktivity a kroužky umožňují dětem účast v řadě dovednostních a znalostních soutěžích. Také SVČ vyhlašuje každoročně několik soutěží pro předškolní, školní děti i středoškoláky v celém Středočeském kraji. 
Ředitelka Střediska pro volný čas dětí a mládeže ve Všenorech

vyhlašuje

 

Výtvarnou a literární soutěž pro mateřské a základní školy


 

Téma letošního roku: Krásná budoucnost

 

V roce 2019 si připomínáme několik zcela jedinečných, ale protichůdných výročí. My se domníváme, že ztráta suverenity (fatální v roce 1939 a definitivní po lednu 1969) byla bohatě vykompenzována všelidovým odporem a svržením totalitního režimu v roce 1989. Všichni jsme díky přelomovým událostem ledna až listopadu toho roku (dosud) dětmi svobody. Náš osud, naše svoboda. Slovy Raimunda Poppera, budoucnost je otevřená. A my k ní můžeme zásadně, protože svobodně přispět. Zkusme se letos tvořivě zamyslet nad odkazem roku ´89. Podle nás míří do budoucna.

 

Soutěž je určena dětem a žákům pražských a středočeských mateřských a základních škol. Děti/žáci jsou rozděleni do kategorií podle věku. Soutěž chce podpořit nápaditou práci učitelů, učitelek a dětí a podpořit tvořivost, představivost a sílu myšlenky přetvořené v autentické dílo; tak jako tomu má být, a věříme, že také je, v životě.

Těšíme se na Vaše soutěžní práce!

Za SVČ

Hana Brožová, ředitelka

Lenka Hanková, zástupkyně ředitelky

 

Zadání soutěže a propozice

  1. Kategorie předškolní věk (děti narozené v letech 2013 a později)

Téma:

Nejkrásnější den

 

Vyzdob svou třídu, svůj pokoj, svou zahradu pro ten nejkrásnější den…

 

Způsob zpracování:

  • kresba, malba, obrázkový komiks či storyboard (i společné dílo) zobrazující Tvůj „nejkrásnější den“
  • soubor fotografií z přípravy „nejkrásnějšího dne“ a finální podoby instalace

Doporučení: Připravte někomu překvapení, zažijte krásné chvíle s blízkými a pořiďte fotky. Nebo když se rozhodnete, že uspořádat slavnost je na jednoho moc, svou představu „hoďte na papír“ a pošlete nám ji na naši adresu do 30. 4. 2019 (rozhoduje datum převzetí doručovatelem). Oceníme také skupinové práce.

 

  1. Kategorie, mladší školní věk (žáci s rokem narození 2007–2012)

Téma:

To bude nádhera!

 

Nikdo nezná svou nádhernou budoucnost líp než já!

 

Způsob zpracování: plakát („poster“), obraz či krátké vypravování doplnění obrázky nebo fotkami.

Doporučení: Kdo jiný než děti dokážou s jasností, čistotou a krásou vypravovat či výtvarně znázornit svůj sen? Důležité na zaslaném zobrazení je, aby se týkalo nádherné budoucnosti autora, dnes dítěte. Nerozhoduje naopak, zda nádherná budoucnost nastane za pět a nebo patnáct let.

 

Prosíme kolegy učitele nebo rodiče; veďte děti nejen k jasnosti, návaznosti a souvislosti sdělení, ale také k jeho grafické preciznosti (odpovídající věku), technické a gramatické správnosti. Výtvory zašlete do SVČ Všenory do konce dubna 2019.

  1. Kategorie starší školní věk (žáci sekundárního stupně škol maximálně osmnáctiletí)

Téma:

 Abych se měl dobře…

 

Co by dnes podnikal mladý Honza Palach? Sepsal by Václav Havel další Moc bezmocných? Těžko říci. Ale za to mohu celkem jasně a důvodně napsat, co udělám já, abych se měl skvěle já a moji blízcí…

 

Způsob zpracování: napište úvahu, esej; doporučený rozsah textu je 2000 znaků včetně mezer (jedna stránka A4). Text napište na počítači, měli byste připojit obrázky či fotografie, aby bylo čtenáři jasněji, o čem píšete. Pošlete dílo emailem (svcvsenory@email.cz); oceníme a vystavíme rádi i originální texty s obrazovou přílohou zaslané poštou!

Doporučení: Malé děti mají letos uvažovat o nádherné budoucnosti jako po svém snu… Vy větší se zamyslete, jak se ke svému snu přiblížíte. Buďte jasní, text zarámujte vykreslením snu, ale v jeho hlavní části se věnujte plánování, jak snu dosáhnout. To, tedy odhodlání k činu, je obecně cenné a pro porotu bude důležité při hodnocení práce.

Porota zhodnotí jasnost vyjádření a plynulost argumentace. Přihlédneme k vyváženosti a hloubce úvahy. Originalitou tedy nešetřete. Odvážně do toho!

 

Adresa odesílání je pro všechny kategorie:

Středisko volného času; K. Majera 371, 25231 Všenory

nebo na e-mail: svcvsenory@email.cz (Lenka Hanková)

nejpozději do 30. 4. 2019; rozhoduje datum odeslání

Na obálku / do předmětu e-mailu uveďte „SOUTĚŽ 2018/2019“.

Pokud chcete něco vyhrát, sdělte nám též Váš kontakt telefonický nebo e-mailový.

Výsledky budou vyhlášeny prostřednictvím webu SVČ do 1. 6. 2019. Ocenění budou osobně pozváni na slavnostní vyhlášení s hudebním vystoupením, kde obdrží věcné ceny: potřeby na kreslení, malování či modelování, starší děti kvalitní knihu.

Porota je složena z odborníků na výtvarné umění a literaturu a z pedagogických pracovníků, předsedkyní odborné poroty bude starostka obce Všenory.

Porota si vyhrazuje právo neudělit ceny v některé z kategorií.

KROUŽKY SVČ Všenory

obrázek
Keramika Všenory
Lektorka Hana Hrušková

keramická dílna ZŠ Všenory
PARTNERSKÉ ODKAZY:
www.vsenory.cz
HOME
Kalendář akcí
Výběr kurzů

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek & webdesign